Δημοσίευση Ισολογισμού Online

Κατασκευή ιστοσελίδας για δημοσίευση ισολογισμού

Ιντερνετικός Ισολογισμός Δημοσιεύστε τον ισολογισμό της επιχείρησής σας εύκολα, γρήγορα και πολύ οικονομικά στον Ιντερνετικό!success Ξεχάστε τα μεγάλα κόστη δημοσίευσης ισολογισμών σε εφημερίδες, που ίσχυαν μέχρι τώρα. Με βάση το Ν.4072, ΦΕΚ (Α/86/11-4-2012) καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης Ισολογισμών σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες και αντικαταστάθηκε με ανάρτηση τους σε ιστοσελίδα της εταιρίας. Όμως δεν ενδείκνυται να έχετε αναρτημένους τους ισολογισμούς της εταιρείας σας στην εταιρική σας ιστοσελίδα. Βάσει νόμου η δημοσίευση σε σελίδες τρίτων θεωρείται παράνομη! Άρα οι ισολογισμοί πρέπει να είναι δημοσιευμένοι σε domain name που ανήκει στην εταιρεία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη ηλεκτρονική δημοσίευση του ισολογισμού σας είναι η κατοχύρωση της ιστοσελίδας σας στην μερίδα σας στο ΓΕΜΗ.

Ο internetikos σας προσφέρει…

Ιντερνετική… δημοσίευση ισολογισμού σε μοναδικό domain name που θα κατοχυρώσουμε και θα σας ανήκει! Το κόστος για την δημοσίευση του ισολογισμού σας στο internet ξεκινάει από €75 / έτος.  Σε περίπτωση που επιθυμείτε κατασκευή πλήρους εταιρικής ιστοσελίδας και όχι μόνο για δημοσίευση ισολογισμών, δείτε εδώ Δείτε δείγματα κατασκευή ιστοσελίδων.

Ζητήστε προσφορά

Συχνές ερωτήσεις

1. Τί ισχύει μετά τον νόμο 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012) με τις δημοσιεύσεις ισολογισμών; Σας παραθέτουμε το άρθρο 232 του νόμου 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012) Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε.για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων 1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. 2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. 2. Τί πρέπει να κάνω για να δημοσιεύσω ηλεκτρονικά? Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής (δηλαδή, για να αναρτούν νόμιμα οι ΑΕ και οι ΕΠΕ) στην ιστοσελίδα τους και όχι στις εφημερίδες τις δημοσευτέες πράξεις και στοιχεία τους (π.χ. Προσκλήσεις, οικονομικές καταστάσεις /ισολογισμό κλπ), θα πρέπει είτε να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους κατά την διαδικασία της αυτοαπογραφής είτε να ζητήσουν την καταχώρηση της ιστοσελίδας τους στο Γ.Ε.ΜΗ., η οποία γίνεται μετά από συμπλήρωση και υποβολή αίτησης/ δήλωσής τους (όπως η παρούσα) και αφού καταβληθεί παράβολο 10€, όποτε οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ θα προβαίνουν στις κατωτέρω ενέργειες: – καταχωρούν την αίτηση/ δήλωση, – δίνουν ΚΑΚ (πρωτόκολλο), – συμπληρώνουν το σχετικό πεδίο “website” της εφαρμογής του ΓΕΜΗ και – ανεβάζουν στη δημοσιότητα σχετική ανακοίνωση, ως εξής : «Την __-___-201__ καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης ________ η από __-___-201__ αίτηση/ δήλωση της ιστοσελίδας (www____________________) της Εταιρείας με επωνυμία «____________________», το διακριτικό τίτλο «____________» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ___________. Κατεβάστε την αίτηση καταχώρησης ΓΕΜΗ  

Επικοινωνήστε μαζί μας
TOP